• gratis verzenden
  • 24 uur service
  • veilig betalen

Algemene Voorwaarden

FineShoes.nl
Raadhuisstraat 1
5981 BA Panningen (L)
077 - 307 1940
info@fineshoes.nl
KvK: 12025267
BTW NL08891941B01
Naast de CBW-/Mitex-voorwaarden, die u hier aantreft, zijn de volgende bepalingen op al onze aanbiedingen en transacties van toepassing.

Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen, behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen.

Kosten van aflevering
Bestellingen worden binnen Nederland gratis geleverd. Bij aflevering in België en Duitsland bedragen de afleveringskosten altijd € 4,95.

Wijze van aflevering
De pakketten worden bezorgd door PostNL.

Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen: iDEAL, PayPal, MasterCard, Visa, Maestro en via een vooruitbetaling.

Levertermijnen en aflevering
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. Tenzij uitdrukkelijk een andere leveringstermijn is afgesproken (bijvoorbeeld indien een andere termijn bij het product staat vermeld) geldt een uiterste levertermijn van 1-2 werkdagen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zult u hiervan met bekwame spoed op de hoogte worden gebracht, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij u te kennen geeft de aangekondigde langere leveringstermijn te accepteren.

Zichttermijn en retournering
Conform de wettelijke bepalingen heeft u een zichttermijn, bij FineShoes.nl hanteren wij een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u de producten zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking terug te laten bezorgen aan het verzendadres, inclusief het ingevulde retourformulier en aangehechte factuur. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de koop.

Service en klachten
Klachten of servicemeldingen kunt u als volgt melden: stuur een e-mail naar klantenservice@fineshoes.nl vermeldt hierin het klant- en ordernummer, zodat wij direct weten welke order het betreft. Indien van toepassing is het handig een digitale foto van het betreffende artikel bij te sluiten. Wij willen de klacht, waar mogelijk, zo snel mogelijk beoordelen en oplossen, dus zullen wij ook zo snel mogelijk contact met je opnemen om tot een oplossing te komen.

Privacy
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan aan ons gelieerde derde bedrijven voor marketingdoeleinden.

Wij gebruiken wel cookies. Deze dienen om onze dienstverlening aan u doelmatiger en geïndividualiseerd te maken. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@fineshoes.nl Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.